logo
Hefei Fanyuan Instrument Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Dệt Thử Nghiệm Công Cụ, Làm Tan Quay Máy, Mặt Nạ Thử Nghiệm Máy, Giày Dép Cụ Thử Nghiệm, Quay Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm